Inwersja

Inwersja - figura, która polega na zamianie naturalnego szyku w zdaniu, nadaje wypowiedzi ton uroczysty albo podkreśla jedno ze słow, np. "Chcą być widzem dzikich bojów,
Już u zwierzyńca podwojów
Król zasiada."