Zgrubienie

Zgrubienie (augumentativium) - wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę większą od nazywanej wyrazem podstawowym. Zgrubienie może oznaczać pogardliwy stosunek do omawianego obiektu. Przykłady: "wielkość: pies -> psisko"
"stosunek pogardliwy: nos -> nochal"