Antyteza

Antyteza - w literaturze jest to zestawienie w jedną całość treściową dwóch przeciwstawnych określeń. Służy zwiększeniu ekspresji wypowiedzi. np. "(...) pełno nas a jakby nie było nikogo(...)"