Paralelizm

Paralelizm - w językoznawstwie paralelizmem składniowym nazywa się stosowanie ciągów zdań o takiej samej lub podobnej budowie. Jest to równoległe występowanie podobnych zdań lub poszczególnych słów w obrębie fragmentu tekstu. Np. "porzuć pług
porzuć ziemię
otwórz oczy"