Środki stylistyczne - stylistyka

Witamy na stronie stylistyka.aun.pl, mamy nadzieję, iż zgromadzone tutaj informacje na temat środków stylistycznych pozwolą lepiej poznać zawiłe ścieżki języka polskiego.

Stylistyka jest to dyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, która zajmuje się opisem, analizą porównawczą oraz interpretacją i systematyzacją stylów językowych. Jest to także nauka o indywidualnych formach ekspresji językowej, oraz stylach charakterystycznych dla epok.

Stylistyka uczy poprawnego posługiwania się językiem, doboru środków językowych odpowiednich do rodzaju wypowiedzi i skutecznego komunikowania się. Dziedziną pokrewną jest retoryka.