Rym

Rym – powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania (w prozie). Rym pełni funkcję wierszotwórczą, instrumentacyjną i semantyczną (znaczeniową). W poezji współczesnej rymy mają mniejsze znaczenie niż w tradycjonalnej, w wielu zaś jej przejawach zupełnie nie występują. Rodzaje rymów: żeńskie, męskie, daktyliczne, bogate, głębokie,dokładne (pełne, ścisłe), niedokładne (przybliżone), gramatyczne, banalne ("częstochowskie"), rzadkie, wyszukane, trudne i egzotyczne.
Rodzaje układów rymów: końcowe, wewnętrzne, parzyste, przeplatane (krzyżowe), okalające.