Onomatopeja

Onomatopeja - czyli dźwiękonaśladownictwo to używany w poezji środek artystyczny polegający na takim dobieraniu wyrazów (istniejących w mowie lub wymyślonych), że naśladują swym brzmieniem pisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot. Przykład: "I dudni, i stuka, łomocze i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!"