Porównanie

Porównanie - w lingwistyce jest to zestawienie cech z zastosowaniem spójników lub przysłówków porównawczych: jak, jako, jak gdyby, np. "gryka jak śnieg biała"
"wóz jak łódź brodzi"