Wykrzyknienie

Wykrzyknienie (inaczej eksklamacja) - wyraz, grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe, często urwane, wtrącone bądź będące wyrazem emocjonalnego zaangażowania mówiącego. Np. "O rety!"
"Tam do licha!"
"Super!"