Peryfraza

Peryfraza - inaczej omówienie. Środek stylistyczny, polegający na zastąpieniu nazwy określonego zjawiska/przedmiotu/postaci jego opisem. Sposób wzbogacenia i rozwinięcia treści. Przykład: zastąpienie wyrazu "śmierć" opisem "sen żelazny, twardy, nieprzespany"
(przykład pochodzi z "Trenów" Jana Kochanowskiego)