Epitet

Epitet - oznacza słowo określające rzeczownik. Epitety najczęściej występują w postaci przymiotnika, czasem w postaci imiesłowu bądź rzeczownika. Epitet to tyle, co określenie. Swoistym zjawiskiem jest tzw. epitet stały, tzn. określenie zawsze odnoszone do tego samego zjawiska. Ten rodzaj epitetu występował przede wszystkim w poezji antycznej (np. „szybkonogi Achilles”). Specyficznym rodzajem epitetu jest tzw. epitet metaforyczny. Użyty w tej funkcji wyraz określający traci swe podstawowe znaczenie, przybiera zaś inne.